Informatie voor vraagouders

Een gastouder vervult een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Met veel enthousiasme draagt de gastouder zorg voor de opvang van kinderen in een huiselijke omgeving. De gastouder staat ingeschreven bij het gastouderbureau en kiest voor het verlenen van professionele opvang, in haar eigen huis of in huis bij de ouders, volgens de Wet Kinderopvang en de voorwaarden van Gastouderbureau Bambini a Casa. Daarmee krijgt de gastouder de ondersteuning, begeleiding en vergoeding die zij verdient.

Gastouders zijn in staat de opvang van kinderen, die bestaat uit het verzorgen, begeleiden en stimuleren van kinderen, op een goede en verantwoorde manier uit te voeren. De kinderen hechten zich naast de ouders aan één andere verzorger en voelen zich bij een gastouder veilig en in vertrouwde handen.

Bambini a Casa staat voor kleinschalige professionele kinderopvang waar elk kind in vertrouwde handen is. Het is daarom belangrijk ouders en gastouders, goed voor te lichten en wensen en eisen helder te krijgen. Wij willen dat de afspraken, die over de gastouderopvang met de gastouder en het gastouderbureau gemaakt worden, voor lange tijd zijn. Continuïteit in de opvang is belangrijk voor de kinderen én natuurlijk ook voor de gastouder en ouders.

Gastouderopvang is erop gericht het kind in een huiselijke omgeving een prettige tijd te laten doorbrengen, waarbij het kind zich geborgen en veilig voelt. Tijdens de opvanguren levert de gastouder, als ‘opvoeder van beroep’, een belangrijke bijdrage aan de opvoeding van de kinderen ook al blijft de ouder natuurlijk altijd eindverantwoordelijk. Gastouderopvang streeft ernaar een opvoedingssituatie te bieden die aansluit op de situatie thuis.