Informatie

Kwaliteit en Beroepsvereniging

Alle professionals van Talenti a Casa werken volgens de wetten die daarop van toepassing zijn. Daarnaast hanteren zij de eisen voor kwaliteit zoals die in de beroepsgroep en de beroepsvereniging gebruikelijk zijn.

AGB - Codes

-AGB-PRAKTIJKCODE-
Talenti a Casa – psychologische zorgverleners = 94-(0)60303

-AGB-ZORGVERLENERSCODE-
Talenti a Casa – Orthopedagoog M. Geurts = 94-(0)13456

-AGB-ZORGVERLENERSCODE
Talenti a Casa – GZ-Psycholoog E. van Rensch-Schreurs = 94-(0)13970

-AGB-ZORGVERLENERSCODE
Talenti a Casa – Orthopedagoog-Generalist E. Custers = 94-(0)14134

-AGB-ZORGVERLENERSCODE
Talenti a Casa – Ontwikkelingspsycholoog NIP M. Simons = 94-(0)16746

-AGB-ZORGVERLENERSCODE
Talenti a Casa – Orthopedagoog E. Arends = 94-102388

Wachttijden elders te lang?

Onderstaand de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zgn. treeknormen).
– Aanmeldingswachttijd (maximaal 4 weken)
De aanmeldingswachttijd is het aantal weken tussen het moment dat een klant zich bij een zorgaanbieder meldt voor het maken van een afspraak, totdat het intakegesprek plaats vindt.
– Behandelingswachttijd (maximaal 10 weken)
De behandelingswachttijd is het aantal weken tussen de intake en het moment dat de behandeling daadwerkelijk van start gaat.

Ons team

Ontmoet onze professionals

Al 15 jaar lang dragen wij met veel passie en plezier bij aan de bemiddeling tussen gastouder en vraagouder. Door middel van maatwerk en persoonlijk contact zorgen wij voor de juiste match!